25/10/2017 | 0

Tổng thống Trump liên tục bị chỉ trích chống đối bởi các thượng nghị sĩ Cộng Hòa

Tổng thống Trump liên tục bị chỉ trích chống đối bởi các thượng nghị sĩ Cộng Hòa

Washington DC. (Reuters) – Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa của tiểu bang Arizona Jeff Flake, một trong những người thường xuyên chỉ trích Tổng Thống Donald Trump, cho biết ông sẽ không tái tranh cử vào tháng 11 sang năm.

Trong một bài diễn văn hết sức gay gắt đọc tại Thượng Viện vào hôm qua 24/10, ông Flake nói rằng ông sẽ đại diện cho tiểu bang Arizona và phục vụ đất nước tốt hơn, bằng cách giải thoát bản thân khỏi những cân nhắc chính trị mà ông không còn muốn đối phó, buộc ông phải thỏa hiệp với quá nhiều nguyên tắc đưa đất nước Hoa Kỳ vào con đường phi dân chủ.

Phần lớn bài diễn văn cứng rắn nhắm vào Tổng Thống Trump nhưng không nêu đích danh. TNS Jeff Flake liên tục cho rằng cách quản lý của chính phủ này vô cùng liều lĩnh, quá đáng và thiếu sự tôn trọng. Ông Flake nói khi những hành vi đó thâm nhập vào chính phủ của đất nước này, hậu quả là nền dân chủ sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Tuy nhiên, ông Flake nói hành vi đó không ngăn cản được sức mạnh của người Mỹ, vì sức mạnh của người Mỹ đến từ giá trị đạo đức của họ. Hành vi trên chỉ mang lại sự sụp đổ về tinh thần, và sự yếu ớt về thể chất.

Bằng việc tuyên bố sẽ rời khỏi nhiệm kỳ vào năm 2019, ông Flake thẳng thắn nói lên suy nghĩ của ông, mà không quan tâm tới phản ứng của cử tri.

Như vậy, chỉ trong ngày hôm qua, ông Flake là thượng nghị sĩ Cộng Hòa thứ nhì chỉ trích Tổng Thống Trump. Người thứ nhất là thượng nghị sĩ Bob Corker, cũng tuyên bố không tái tranh cử, và gọi tổng thống là người thường xuyên nói dối.

Ngoài hai thượng nghị sĩ nói trên, thượng nghị sĩ John McCain vừa chỉ trích tổng thống Trump trốn quân dịch thời chiến tranh Việt Nam. Cùng với TNS John McCain, Susan Collins và Lisa Murkowski đã từng bỏ phiếu ngăn chận những dự luật mà ông Trump ủng hộ. (Mai Đức)