23/03/2018 | 0

Tổng thống Trump ký dự luật ngân sách 1,300 tỉ USD tránh đóng cửa chính phủ

Tổng thống Trump ký dự luật ngân sách 1,300 tỉ USD tránh đóng cửa chính phủ

Washington DC. (Reuters)- Sáng sớm nay 23/03, Tổng Thống Trump tuyên bố có thể sẽ phủ quyết dự luật chi tiêu trị giá 1,300  tỷ Mỹ Kim, vì một số đề nghị của ông bị Quốc Hội loại bỏ. Tuy nhiên vào giờ phút chót, tổng thống quyết định đặt bút ký để dự luật trở thành luật.

Tổng thống Trump cho biết ông rất nghiêm túc khi xem xét việc phủ quyết dự luật, nhưng quyết định không làm như vậy để tăng ngân sách tài trợ cho quân đội. Chữ ký của tổng thống Trump đã ngăn chặn mối đe dọa việc đóng cửa chính phủ lần thứ ba trong vòng 14 tháng, giữ cho các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động cho tới ngày 30 tháng 9. (Mai Đức)