01/06/2020 | 0

Tổng Thống Trump khuyến cáo sẽ sử dụng quân đội để dẹp các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd

Tổng Thống Trump khuyến cáo sẽ sử dụng quân đội để dẹp các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd

Ảnh: Reuters

Vào chiều ngày thứ Hai 1 tháng 06 năm 2020, Tổng Thống Trump đã có một bài phát biểu đến toàn thể quốc dân Hoa Kỳ từ vườn hồng của Tòa Bạch Ốc liên quan đến cái chết của George Floyd.

Tổng thống Trump khuyến cáo sẽ sử dụng quân đội nếu các tiểu bang và thành phố không dập tắt được các cuộc biểu tình. Tổng thống nói rằng ông sẽ huy động tất cả các nguồn lực liên bang và địa phương, dân sự và quân sự, để bảo vệ những người dân Mỹ tuân thủ pháp luật.

Tổng thống Trump đề nghị các thống đốc tiểu bang bố trí các Lực lượng Vệ binh Quốc gia với số lượng đủ để kiểm soát đường phố.  Nếu một thành phố hoặc tiểu bang từ chối thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của cư dân của họ, thì tổng thống sẽ bố trí quân đội Hoa Kỳ và nhanh chóng giải quyết vấn đề dùm họ.

Trước các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng, tổng thống Trump tạo thêm áp lực cho các thống đốc để huy động thêm các đơn vị Vệ binh Quốc gia, kêu gọi 10 năm tù cho những người biểu tình bạo lực, và đổ lỗi cho chính các thống đốc về tình trạng bất ổn chủng tộc ở các tiểu bang của họ.

Tổng thống Trump cũng nói với các thống đốc rằng ông sẽ giao nhiệm vụ cho quân đội đứng ra giải quyết vấn đề. Hiện tại, vẫn chưa rõ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley sẽ được giao nhiệm vụ gì, vì vấn đề này liên quan đến tình trạng bất ổn trong nước.

Bên trong tòa Bạch Ốc có rất ít sự đồng thuận về những gì tổng thống Trump nên làm tiếp theo. Một số phụ tá khuyên tổng thống nên có một bài diễn văn kêu gọi sự bình tĩnh và đoàn kết. Các cố vấn khác đề nghị Trump thực hiện chiến thuật ngược lại, sử dụng Đạo luật khởi nghĩa 1807 để ra lệnh cho quân đội liên bang tiến vào Washington D.C