22/06/2017 | 1

Tổng thống Trump kêu gọi hạn chế hơn phúc lợi cho người nhập cư

Tổng thống Trump kêu gọi hạn chế hơn phúc lợi cho người nhập cư

Cedar Rapids, Iowa. (Reuters) – Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ theo đuổi đạo luật nhằm ngăn cấm người nhập cư hội đủ điều kiện để được hưởng phúc lợi welfare trong vòng ít nhất 5 năm, mặc dù hầu hết người nhập cư đều hội đủ những điều kiện nói trên.

Tổng thống Trump đưa ra ý kiến trên tại cuộc vận động ở Cedar Rapids, Iowa, vào hôm qua 21/06. Tổng thống Trump nói rằng “đã đến lúc” áp dụng “quy định nhập cư mới,” đòi hỏi những người muốn được nhập cảnh vào đất nước này, phải có khả năng tự hỗ trợ về mặt tài chính, sẽ bị cấm nộp đơn xin hưởng trợ cấp và phúc lợi của chính phủ, trong khoảng thời gian ít nhất là 5 năm. Tổng thống Trump khẳng định chính phủ của ông sẽ đưa ra một dự luật như vậy, và dự luật này sẽ có hiệu lực trong thời gian rất sớm.

Tuy nhiên, không rõ ông Trump sẽ làm như thế nào để thay đổi tình hình hiện này. Luật nhập cư hiện hành cấm phần lớn người ngoại quốc nhập cảnh vào của Hoa Kỳ bằng “visa người nhập cư được thân nhân bảo lãnh” không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của liên bang gồm An sinh Xã hội và Phiếu Thực phẩm trong vòng 5 năm đầu tiên. Các tiểu bang vẫn thường có thẩm quyền để xác định xem người nhập cư có hội đủ điều kiện hưởng thụ những chương trình địa phương hay không.

Người ngoại quốc vào Hoa Kỳ với “visa không-phải-người-nhập-cư”, cũng như những người không có tư cách pháp lý, nói chung là bị cấm được thụ hưởng những lợi ích đó. (Mai Đức)