03/02/2018 | 0

Tổng thống Trump giữ vững quan điểm cứng rắn về di trú

Tổng thống Trump giữ vững quan điểm cứng rắn về di trú

Sterling, Virginia. (Reuters) – Tổng Thống Donald Trump tái khẳng định biện pháp tiếp cận cứng rắn của ông đối với vấn đề di trú, trong cuộc hội đàm bàn tròn với các viên chức tại Trung Tâm Mục Tiêu Quốc Gia Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới tại Sterling, Virginia vào hôm Thứ Sáu 2/2.

Ông Trump đổ lỗi các đạo luật tại Quốc Hội ngăn chặn các viên chức công lực thực thi công việc của họ. Nhưng tổng thống nói rằng chính phủ của ông và đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội ủng hộ họ.

Đảng Dân Chủ nhiều lần tuyên bố họ muốn tiếp tục bảo vệ Dreamers. Tình trạng của những người này bị đe dọa khi ông Trump nói, cho tới ngày 5 tháng 3, ông sẽ chấm dứt chương trình hoãn hành động với những người được mang tới Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn là trẻ em của cựu Tổng Thống Obama (DACA). Đạo luật trên cho phép những người “Dreamers” được tạm thời học hành và làm việc tại Hoa Kỳ mà không sợ bị trục xuất.

Ông Trump đề nghị con đường trở thành công dân cho Dreamers, nhưng với điều kiện là ông cũng nhận được ngân sách để xây tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ – Mexico, hủy bỏ chương trình sổ số visa, và giới hạn chương trình bảo lãnh gia đình trong vòng bảo lãnh vợ/chồng và con cái dưới 18 tuổi. (Nguyên Trân)

Cùng chuyên mục