07/07/2019 | 0

Tổng thống Trump đưa ra các “biện pháp phù hợp” cho Kim Jong Un

Tổng thống Trump đưa ra các “biện pháp phù hợp” cho Kim Jong Un

Ảnh: Reuters

Tin từ Seoul, Nam hàn — Theo bản tin của tờ Strait Times, tổng thống Hoa Kỳ Trump tuyên bố với chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un rằng, nếu ông Kim đưa ra một đề nghị tiến bộ hơn so với những gì ông từng đưa ra trong cuộc họp hồi tháng 2/2019 tại Hà Nội, Hoa Kỳ sẽ thực hiện những biện pháp phù hợp tương xứng.

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán ba bên giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Hàn, các biện pháp phù hợp mà Hoa Kỳ đề cập đến dự kiến sẽ bao gồm việc thiết lập các văn phòng liên lạc ở cả Hoa Kỳ và Bắc Hàn, cũng như cung cấp sự hỗ trợ kinh tế cho các mục đích nhân đạo.

Tại cuộc họp lần thứ ba vào ngày 30/6 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn. Trong cuộc hội đàm tại Hà Nội, ông Kim từng đề cập về việc tháo dỡ các cơ sở nguyên tử của Bắc Hàn ở Yongbyon. Tuy nhiên tổng thống Trump yêu cầu nhiều hơn, bao gồm các biện pháp phi nguyên tử hóa cho các cơ sở làm giàu uranium và các biện pháp khác.

Việc thành lập các văn phòng liên lạc được coi là bước đệm để thành lập các tòa đại sứ một khi Hoa Kỳ và Bắc Hàn đạt được sự bình thường hóa trong quan hệ ngoại giao. Bên cạnh đó, việc thành lập này có thể cung cấp sự bảo đảm an toàn cho chế độ Bắc Hàn mà Bình Nhưỡng yêu cầu. Tại cuộc hội đàm Bàn Môn Điếm, chủ tịch Kim nói đã sẵn sàng để tháo gỡ các cơ sở nguyên tử tại Yongbyon. (Mộc Miên)