23/10/2017 | 0

Tổng thống Trump: dự luật thuế sẽ không thay đổi kế hoạch nghỉ hưu 401(k)

Tổng thống Trump: dự luật thuế sẽ không thay đổi kế hoạch nghỉ hưu 401(k)

Washington DC. (Reuters) – Sáng nay 23/10, Tổng Thống Trump gởi đi tin nhắn qua Twitter, bác bỏ báo cáo cho rằng kế hoạch cải cách thuế của đảng Cộng Hòa bao gồm những thay đổi lớn về cách mọi người có thể tiết kiệm tiền cho việc nghỉ hưu.

Một số báo cáo hôm cuối tuần cho rằng lãnh đạo Cộng Hòa đang xem xét giới hạn số tiền có thể được đặt trong kế hoạch miễn trả thuế truyền thống của quỹ hưu trí 401(k), theo một điều khoản trong kế hoạch cải cách thuế mới. Trong tin nhắn sáng nay, Tổng Thống Donald Trump khẳng định  không hề có sự thay đổi nào đối với chương trình 401(k), vì đây là chương trình tuyệt vời được tầng lớp trung lưu ưa thích, giúp tầng lớp trung lưu đóng thuế ít hơn. Tổng thống cho biết 401(k) có kết quả rất tốt và được giữ nguyên vẹn.

Tuy nhiên theo các báo cáo cuối tuần, lãnh đạo Cộng Hòa đang cân nhắc một kế hoạch có thể giới hạn tài khoản tiết kiệm truyền thống hàng năm của cá nhân (IRA) xuống còn 2,400 Mỹ Kim. Bất cứ các khoản tiết kiệm sau đó phải được đặt vào tài khoản tiết kiệm hưu trí Roth IRA, tức là tài khoản bị đóng thuế trước khi tiền được gởi vào, hoàn toàn trái ngược với kế hoạch 401 (k) truyền thống. Ngay lúc này, người dưới 50 tuổi có thể gởi 18,000 Mỹ Kim  vào 401 (k) và người trên 50 tuổi có thể gởi 24,000 Mỹ Kim vào 401 (k). Dù sự thay đổi này có thể tạo ra thu nhập tăng lên để giúp bù đắp sự cắt giảm thuế, nhưng một người trong ngành quản lý tài sản lo ngại rằng điều này có thể ngăn chặn đóng góp vào quỹ hưu trí. (Mai Đức)