25/09/2020 | 6

Tổng Thống Trump dự kiến đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tối Cao Pháp Viện

Tổng Thống Trump dự kiến đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tối Cao Pháp Viện

Ảnh: Reuters

Đảng Cộng hòa hy vọng Tổng thống Trump sẽ chỉ định Thẩm phán Amy Coney Barrett là thẩm phán của Tòa án Tối cao, theo một nguồn tin am hiểu về tiến trình này, nhưng nguồn tin cũng nói rằng tổng thống Trump có thể thay đổi quyết định.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên tại căn cứ joint Base Andrews rằng ông đã đưa ra quyết định về việc sẽ đề cử ai để thay thế vị trí của cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg.

Thẩm phán Barrett, người đã phục vụ tại tòa kháng án số bảy ở Chicago trong ba năm, có một hồ sơ bảo thủ rõ ràng. Nếu được chuẩn thuận vào Tối Cao Pháp Viện, vị thẩm phán 48 tuổi này sẽ trở thành vị thẩm phán trẻ nhất của Tòa án Tối cao pháp viện và có thể sẽ phục vụ trong nhiều thập kỷ tới.

Thẩm phán Barrett được những người bảo thủ ngưỡng mộ vì không ủng hộ quyền phá thai và không ủng hộ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng Obamacare. (BBT)