11/01/2018 | 0

Tổng thống Trump đồng ý phải có việc làm mới được hưởng Medicaid

Tổng thống Trump đồng ý phải có việc làm mới được hưởng Medicaid

Washington DC. (Reuters) – Trong sự thay đổi chính sách lớn có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người có thu nhập thấp, chính phủ Trump cho biết đã đưa ra một đề nghị với các tiểu bang, là phải yêu cầu người thụ hưởng Medicaidi chứng minh có việc làm.

Seema Verma – giám đốc Trung Tâm Medicare và Medicaid- cho biết công ăn việc làm và sự tham gia vào cộng đồng có thể giúp tạo ra khác biệt tích cực, trong cuộc sống cũng như sức khỏe của người Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ đối mặt với sự phản đối chính trị mạnh mẽ, và thậm chí bị thưa kiện bởi những người lo sợ rằng họ sẽ mất bảo hiểm vì không thể tìm ra việc làm.

Medicaid là sự hợp tác giữa liên bang và tiểu bang, để trả tiền bảo hiểm cho hơn 70 triệu người. Theo thống kê thì cứ 5 người Mỹ lại có một người được hưởng Medicaid. Đó là chương trình bảo hiểm sức khỏe lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình này được mở rộng hơn dưới thời Tổng Thống Barack Obama, cho phép các tiểu bang trả tiền bảo hiểm cho hàng chục triệu người lớn có thu nhập thấp. Còn đối với người có công ăn việc làm, họ sẽ không được hưởng Medicaid. Một số tiểu bang không đòi hỏi phải có việc làm mới được hưởng Medicaid.

Theo CBS News, hôm qua Trung Tâm Medicare và Medicaid phát hành một hướng dẫn mới tới các tiểu bang, yêu cầu các tiểu bang cần xem xét việc yêu cầu việc làm. Miễn trừ chỉ được áp dụng với phụ nữ mang thai, người già, người khuyết tật, người đang chăm sóc thân nhân trong gia đình, và người đang cai nghiện.  (Mai Đức)

TAGS: medicaid