18/09/2017 | 0

Tổng Thống Trump đọc bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp Liên Hiệp Quốc

Tổng Thống Trump đọc bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp Liên Hiệp Quốc

New York, New York. (Reuters) – Sau 8 tháng nhậm chức, hôm nay 18/09 là lần đầu tiên Tổng Thống Trump ra mắt lãnh đạo cộng đồng thế giới tại Liên Hiệp Quốc.

Trong bài diễn văn đầu tiên, tổng thống Hoa Kỳ thúc giục tổ chức gồm 193 quốc gia này xóa bỏ tình trạng quan liêu cũng như giảm bớt chi phí, trong khi cần xác định rõ ràng hơn nhiệm vụ của họ trên toàn thế giới. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump thường chỉ trích Liên Hiệp Quốc vì chi phí đóng góp ngày càng tăng, tuy nhiên trong bài phát biểu sáng nay, ông Trump nói rằng Hoa Kỳ cam kết trở thành một đối tác trong công việc của Liên Hiệp Quốc, để cơ quan này trở thành “lực lượng hiệu quả hơn” cho hòa bình trên toàn cầu.

Theo ý kiến của ông Trump, trong những năm gần đây, Liên Hiệp Quốc không đạt được tiềm năng đầy đủ, vì tình trạng quan liêu và quản lý yếu kém. Tổng Thống Hoa Kỳ thúc đẩy Liên Hiệp Quốc tập trung nhiều hơn vào “con người” và tập trung ít hơn vào “thủ tục”. Ông Trump muốn Liên Hiệp Quốc thay đổi cách làm việc. và không nên bám vào những cách thức không có hiệu quả trong quá khứ. Ông Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ đang chi trả nhiều hơn phần của họ, để giữ cho cơ quan thế giới – có tòa nhà tại thành phố New York – luôn được hoạt động.

Một điều ai cũng nhận thấy là giọng điệu của ông Trump hoàn toàn thay đổi, mềm dịu hẳn, khi ông khen ngợi những bước mà Liên Hiệp Quốc đã thực hiện, trong giai đoạn đầu của tiến trình cải cách, đồng thời ông Trump cũng không đe dọa rút lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. (Mai Đức)