10/10/2017 | 1

Tổng thống Trump doạ trừng phạt các công ty đưa nhà máy ra ngoại quốc

Tổng thống Trump doạ trừng phạt các công ty đưa nhà máy ra ngoại quốc

Washington D.C (Reuters)- Hôm nay 10/10, trong một cuộc phỏng vấn, tổng thống Trump nói rằng ông đã chuẩn bị một biện pháp được gọi là “phát triển kinh tế”, để trừng phạt các công ty đưa công ăn việc làm của người Mỹ ra ngoại quốc.

Ông Trump cho hay sẽ ban hành đạo luật kêu gọi các công ty Hoa Kỳ cung cấp sáng kiến, và hứa hẹn tưởng thưởng cho các công ty duy trì việc làm ở trong nước, và áp dụng các biện pháp trừng phạt những công ty chuyển nhà máy sản xuất và công ty kinh doanh thương mại ra ngoại quốc.

Theo tin Reuters, tổng thống Trump không xác định chi tiết các biện pháp trừng phạt hay khen thưởng sẽ được áp dụng, mà chỉ nói rằng “cả củ cà rốt và cây gậy” sẽ cùng được sử dụng. Ông Trump coi là “sáng kiến”, nếu một công ty tìm cách hoạt động ở trong nước. Và nếu đưa nhà máy ra khỏi Hoa Kỳ để hoạt động, thì sẽ gặp khó khăn khi đưa sản phẩm vào bán trong nước.

Người đứng đầu Tổ chức Bảo vệ Môi sinh hôm qua cho biết ông Trump đã có kế hoạch huỷ bỏ Kế hoạch Năng lượng Sạch đã được cựu tổng thống Barack Obama, coi là chiến lược căn bản để ngăn chận sự biến đổi khí hậu. (Mai Đức)