23/03/2018 | 0

Tổng thống Trump dọa phủ quyết dự luật ngân sách, chính phủ có nguy cơ đóng cửa

Tổng thống Trump dọa phủ quyết dự luật ngân sách, chính phủ có nguy cơ đóng cửa

Washington DC. (Reuters) – Trong một tin nhắn gởi đi vào sáng sớm nay 23/03, Tổng Thống Trump đe dọa sẽ phủ quyết dự luật chi tiêu trị giá 1,300 tỷ Mỹ Kim, vừa được Quốc Hội thông qua vào rạng sáng, vì trong đó có những vấn đề khúc mắc về chương trình di trú.

Hành động bất ngờ của tổng thống có thể buộc chính phủ liên bang ngừng hoạt động, sau khi ngân sách hết hạn bắt đầu lúc 0 giờ ngày 24 tháng 3. Trước đó, Tòa Bạch Ốc dự đoán rằng tổng thống sẽ ký tên để dự luật thành luật.

Mặc dù cả Hạ Viện  lẫn Thượng Viện tại Quốc Hội đều do đảng Cộng Hòa kiểm soát, nhưng qua tin nhắn sáng sớm nay, tổng thống Trump chỉ trích rằng dự luật không tài trợ đầy đủ cho bức tường biên giới theo đề nghị của ông, hoặc không giải quyết vấn đề của di dân DACA, là những người được mang vào Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Tin nhắn nói ông đang xem xét để phủ quyết một dự luật chi tiêu, vì thực tế là 800,000 di dân DACA bị đảng Dân Chủ bỏ rơi hoàn toàn, thậm chí không được đề cập tới trong dự luật. Một lý do nữa là bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, rất cần thiết cho an ninh quốc phòng, lại không được tài trợ đầy đủ.

Nếu tổng thống Trump đồng ý ký vào dự luật, mối đe dọa việc đóng cửa chính phủ lần thứ ba trong vòng 14 tháng sẽ được ngăn chặn, đồng thời các cơ quan liên bang sẽ được tiếp tục hoạt động cho tới ngày 30 tháng 9. (Mai Đức)