08/05/2018 | 1

Tổng thống Trump để nghị cắt giảm 7 tỷ Mỹ kim chương trình sức khỏe trẻ em

Tổng thống Trump để nghị cắt giảm 7 tỷ Mỹ kim chương trình sức khỏe trẻ em

Washington DC. (Reuters) – Reuters trích lời một số viên chức chính phủ cao cấp, nói rằng Tổng Thống Trump sẽ yêu cầu Quốc Hội cắt giảm khoản chi tiêu trị giá 15 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 7 tỷ Mỹ Kim trợ cấp Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Trẻ Em được đảng Dân Chủ ủng hộ.

Đề nghị được đưa ra giữa lúc Tòa Bạch Ốc và thành viên Cộng Hòa bảo thủ đang tìm cách tránh né một cuộc chiến mới với đảng Dân Chủ, sau khi đảng Cộng Hòa thực hiện một khoản cắt giảm 60 tỷ Mỹ Kim cách đây vài tuần. Các viên chức chính phủ cao cấp nói rằng ban đầu việc cắt giảm gói chi tiêu nhắm vào các quỹ liên bang không hoạt động, do đó sẽ không ảnh hưởng tới một thỏa thuận ngân sách hai năm được ký hết trong tháng 2.

Đề nghị cắt giảm Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Trẻ Em lập tức bị lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng Viện Chuck Schumer chỉ trích. Ông Schumer cho rằng việc phá hoại hệ thống bảo hiểm sức khỏe Obamacare dành cho gia đình tầng lớp trung lưu dường như vẫn chưa làm hài lòng ông Trump và đảng Cộng Hòa. Giờ đây họ muốn cắt cả chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt giữa lúc dịch cúm và nhiều dịch bệnh khác đang bùng phát.

Nhưng theo một viên chức chính phủ cao cấp, đề nghị cắt giảm đó không hề làm tổn thương chương trình, vì trong số 7 tỷ USD đó, có 5 tỷ đến từ một tài khoản mà theo luật liên bang, số tiền đó không được cho phép chi tiêu. (Mai Đức)