06/04/2018 | 4

Tổng Thống Trump đe dọa đánh thuế nhập cảng thêm 100 tỷ USD hàng hóa Trung Cộng

Tổng Thống Trump đe dọa đánh thuế nhập cảng thêm 100 tỷ USD hàng hóa Trung Cộng

Washington DC. (Reuters) – Hôm qua 5 tháng 4, Tổng Thống  Trump cho biết ông chỉ thị cho các viên chức thương mại Hoa Kỳ xem xét đánh thuế nhập cảng thêm hàng hóa của Trung Cộng, trị giá lên tới 100 tỷ Mỹ Kim, khiến cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới càng lúc càng nóng hơn.

Trong một tuyên bố, tổng thống Trump nói rằng mức thuế nhập cảng bổ sung đang được xem xét trước sự trả đũa không công bằng của Bắc Kinh, sau khi Hoa Kỳ quyết định đánh thuế nhập cảng đối với 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Trung Cộng. Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ xác định rằng Trung Cộng nhiều lần áp dụng chính sách thương mại bất công để lấy cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ.

Trong tuần này, viên chức Tòa Bạch Ốc đề nghị rằng việc đàm phán với Trung Cộng có thể giúp giải quyết các vấn đề thương mại giữa hai nước. Trong năm 2017, thặng dư hàng hóa giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ là 375 tỷ. Tổng thống Trump yêu cầu Trung Cộng giảm khoảng cách thương mại xuống còn 100 tỷ.

Một viên chức cao cấp của chính phủ Donald Trump nói với Reuters rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán thương mại với Trung Cộng, với điều kiện Trung Cộng phải xem các cuộc đàm phán là nghiêm túc. Tuy nhiên, chưa có phiên đàm phán chính thức nào được đưa ra. Viên chức xin giấu tên cho biết trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, tổng thống cũng sẽ nhấn mạnh vào các sản phẩm có thể kiểm chứng được, có thể thực thi được, và có thể đo lường được của Trung Cộng.

Hoa Kỳ đề nghị đàm phán trong nhiều diễn đàn khác nhau, nơi Trung Cộng đưa ra nhiều cam kết khác nhau nhưng không hề tuân thủ bất cứ cam kết nào. Hoa Kỳ không muốn tiếp tục đi theo con đường đó nữa. Nhưng vì tổng thống Trump và chính phủ không có chiến tranh thương mại với Trung Cộng, vì vậy Hoa Kỳ sẽ tránh việc khởi đầu một cuộc chiến.

Đã 7 lần Trung Cộng cam kết ngừng việc cưỡng bức chuyển giao kỹ thuật nhưng không lần nào thực hiện. Đây là điều các công ty Trung Cộng thường làm để có được sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ, thông qua các yêu cầu liên doanh.  (Mai Đức)