04/07/2020 | 1

Tổng Thống Trump đã ký gia hạn luật bảo vệ tiền lương PPP đến ngày 8 tháng 08

Tổng Thống Trump đã ký gia hạn luật bảo vệ tiền lương PPP đến ngày 8 tháng 08

Ảnh: USAToday

Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, vào hôm thứ Bảy 4 tháng 07, 2020, Tổng thống Trump đã ký gia hạn một phần mở rộng của Chương trình bảo vệ tiền lương cho doanh nghiệp nhỏ (PPP). Các nhà lập pháp Hạ viện đã thống nhất thông qua việc gia hạn chưa đầy một ngày sau khi chương trình hết hạn, và giờ đây PPP sẽ vẫn mở cho các tiểu thương có thể nộp đơn xin hỗ trợ cho đến ngày 8 tháng 08.

PPP là chương trình cho phép những công ty nhỏ gặp khó khăn trong đại dịch vay tiền từ chính phủ và có thể miễn trả. Lưỡng đảng đã ủng hộ chương trình này. Khi PPP được thông qua vào tháng 3 như một phần của Đạo luật CARES, chương trình đã nhận được khoản tài trợ 670 tỷ mỹ kim thông qua luật ban đầu và gói cứu trợ mở rộng đã được thông qua vào tháng Tư. Kể từ đó, Cơ quan Quản lý Tiểu Thương (SBA) báo cáo rằng gần 5 triệu khoản vay đã được chấp thuận với tổng số tiền khoảng 520 tỷ mỹ kim. Các khoản vay SBA 7 (a) đã là một nguồn hỗ trợ tài chính lớn đối với các công ty nhỏ trong thập niên qua, và cơ quan này đã tung ra số tiền lớn kỷ lục trong suốt thập niên qua.

Trước khi thành lập PPP, hầu hết các khoản vay cho các công ty nhỏ đã được thực hiện theo chương trình 7 (a). Theo Forbes, việc cung cấp tiền mặt cho các tiểu thương và cung cấp cho họ các khoản vay miễn trả chắc chắn đã cứu nhiều công ty khỏi phá sản. (BBT)