Đang tải...

Tổng Thống Trump chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney vì lá phiếu luận tội

Tổng Thống Trump chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney vì lá phiếu luận tội

Loading...