26/08/2017 | 0

Tổng Thống Trump chỉ thị Ngũ Giác Đài tiếp tục lệnh cấm tuyển mộ người chuyển giới

Tổng Thống Trump chỉ thị Ngũ Giác Đài tiếp tục lệnh cấm tuyển mộ người chuyển giới

Washington DC. (CBS) – Viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết Ngũ Giác Đài sẽ tiếp tục thực hiện lệnh cấm người chuyển giới nhập ngũ, đồng thời xem xét một số tình huống để quyết định nên giữ lại hoặc cho giải ngũ binh sĩ chuyển giới. Cách tiếp cận mới sẽ dựa trên hướng dẫn chính thức mà Tòa Bạch Ốc gởi cho Ngũ Giác Đài, sau khi Tổng thống Donald Trump ký tên vào một chỉ thị về việc cấm tuyển mộ người chuyển giới, trước khi tổng thống lên đường tới Trại David.

Theo viên chức Tòa Bạch Ốc, bản chỉ thị của tổng thống được chuyển cho Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng cũng như Bộ Trưởng Bộ Nội An, chính thức giao quyền cho 2 cơ quan này áp dụng lại chính sách từng được áp dụng với người chuyển giới, có hiệu lực trước tháng 6 năm 2016. Tòa Bạch Ốc từ chối cho biết liệu chỉ thị này có áp dụng với quân nhân chuyển giới hiện nay đang phục vụ trong quân đội không, chỉ nói rằng “Ngũ Giác Đài sẽ quyết định kế hoạch thực hiện tốt nhất để giải quyết mọi tình huống, từ nay tới ngày 23 tháng 3 năm 2018.”

Viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết hướng dẫn mới không những chấm dứt việc tuyển mộ người chuyển giới, mà còn cấm sử dụng quỹ liên bang để chi trả cho việc giải phẫu chuyển giới. CBS News ước tính con số binh sĩ chuyển giới phục vụ quân đội rất lớn.

Kết quả một nghiên cứu cho thấy 2,500 người đang phục vụ, và 1,500 người đang trừ bị. Mỗi năm có hơn 100 binh sĩ nộp đơn xin giải phẩu chuyển giới, và chi phí cho dịch vụ này có thể hơn 8 triệu Mỹ kim. (Mai Đức)