05/11/2019 | 0

Tổng thống Trump cân nhắc chính sách hạn chế người tầm trú làm việc tại Hoa Kỳ

Tổng thống Trump cân nhắc chính sách hạn chế người tầm trú làm việc tại Hoa Kỳ

Ảnh: Reuters

Tin từ Washington, D.C. – Hiện nay, chính quyền Tổng Thống Trump cân nhắc đưa ra một loạt các hạn chế mới, nhằm ngăn chặn người tầm trú vào Hoa Kỳ bằng cách hạn chế cơ hội làm việc của họ.

Các viên chức Bộ Nội An cho biết chính sách mới này sẽ không cho phép người tầm trú xin giấy phép làm việc, trừ khi họ đã ở Hoa Kỳ trong ít nhất một năm. Dưới các hướng dẫn trước đây, những người tầm trú đã có thể xin giấy phép làm việc 150 ngày sau khi nộp đơn xin tầm trú, cho phép họ tìm kiếm việc làm trong khi chờ đợi thẩm phán di dân xem xét hồ sơ của họ và đưa ra phán quyết.

Do số lượng hồ sơ di dân còn tồn đọng tại các tòa án quá nhiều, hồ sơ tầm trú thường phải mất khoảng hai năm để được xét xử. Chính sách mới được được thảo luận trong một cuộc họp chiều Thứ Hai (ngày 4 tháng 11) giữa Bộ Trưởng Bộ Nội An sắp từ chức Kevin McAleenan và người đứng đầu các cơ quan thuộc Sở Công Dân và Di Trú và Cơ Quan Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ.

NBC dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính sách mới nhằm giải quyết việc các gia đình Mexico muốn tầm trú tại Hoa Kỳ đang ngày càng tăng lên, trong khi số người tầm trú Trung Mỹ giảm xuống từ tháng 5. Tổng Thống Trump cho rằng sự gia tăng người tầm trú đến từ Mexico cho thấy chính phủ Mexico không có khả năng thực thi thỏa thuận MPP đối với công dân Mexico. Theo thỏa thuận trên, người tầm trú Trung Mỹ sẽ được đưa đến Mexico để chờ ngày ra tòa, nhưng công dân Mexico xin tầm trú lại được phép vào Hoa Kỳ. (Mộc Miên)