27/07/2017 | 1

Tổng thống Trump cấm người chuyển giới phục vụ quân đội là “hiểu lầm” ý định của Quốc Hội

Tổng thống Trump cấm người chuyển giới phục vụ quân đội là “hiểu lầm” ý định của Quốc Hội

Washington DC. (Reuters) – Thành viên Quốc Hội tìm cách chống đỡ trước tuyên bố của tổng thống Trump, cấm người chuyển giới phục vụ quân đội Hoa Kỳ.

Đảng Cộng Hòa cho biết tổng thống hiểu lầm ý kiến của nhóm bảo thủ vận động hành lang Tòa Bạch Ốc. Nhóm này chỉ muốn ngăn chặn Ngũ Giác Đài không trả chi phí y tế có liên quan tới việc giải phẫu chuyển giới, và dùng thuốc hormone, hoàn toàn không phải cấm người chuyển giới.

Nhưng hôm Thứ Tư 26/07, tổng thống Trump đưa ra lệnh cấm khiến thành viên lưỡng đảng Quốc Hội tức giận. Trong số những người vận động hành lang, có Dân Biểu Vicky Hartzler.

Bà Hartzler là tác giả phiên bản sửa đổi đạo luật ủy quyền quốc phòng, trong đó có điều khoản cấm Ngũ Giác Đài trả tiền các ca mổ chuyển giới, cũng như trị liệu hormone.

Hai lãnh đạo Cộng Hòa nói với CNN rằng đảng Cộng Hòa Hạ Viện biết rõ Tòa Bạch Ốc chỉ muốn tìm cách thay đổi một số chính sách có liên quan tới người chuyển giới. Nhưng đó là những chính sách có liên quan tới tiền thuế của người Mỹ, không muốn Ngũ Giác Đài sử dụng tiền thuế vào việc mổ xẻ chuyển giới cho quân nhân.

Hai lãnh đạo trên nói với CNN rằng tổng thống ra lệnh cấm người chuyển giới phục vụ quân đội là “vượt quá mong đợi của lãnh đạo Cộng Hòa, khiến nhiều người ngạc nhiên”.

Bà Hartzler từng vận động Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng James Mattis về vấn đề chi phí cho người chuyển giới. Sau khi nỗ lực thất bại, bà Hartzler vào Tòa Bạch Ốc để thảo luận về vấn đề tại sao phải trả chi phí mổ xẻ và dùng thuốc hormone chuyển giới bằng tiền thuế của người dân. (Mai Đức)