04/03/2018 | 0

Tổng thống Trump ca ngợi việc Tập Cận Bình tại vị vô thời hạn

Tổng thống Trump ca ngợi việc Tập Cận Bình tại vị vô thời hạn

Ảnh: Reuters

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Trump ca ngợi Chủ Tịch Tập Cận Bình vào ngày hôm qua 3/3, sau khi đảng Cộng Sản thông báo họ loại bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch, mở đường cho ông Tập phục vụ vô thời hạn.

Theo bản ghi âm lời phát biểu của ông Trump tại một cuộc gây quỹ ở Florida mà CNN phát sóng, ông Trump nói ông Tập hiện là chủ tịch vô thời hạn. Ông Tập rất tuyệt vời. Có thể một ngày nào đó, Mỹ cũng sẽ thử như vậy.

Không rõ lời nhận xét của ông Trump, 71 tuổi, về việc mở rộng nhiệm kỳ chủ tịch có phải là chế giễu hay không. Dân Biểu Ro Khanna, thuộc đảng Dân Chủ nhắn tin trên Twitter rằng, cho dù đó là lời đùa giỡn, một tổng thống Mỹ không nên nói về việc làm chủ tịch vô thời hạn như ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ theo truyền thống phục vụ tối đa là 2 nhiệm kỳ 4 năm cho tới khi Tổng Thống Franklin Roosevelt được bầu chọn lần thứ 4, bắt đầu từ năm 1932. Một tu chính án của Hiến Pháp Mỹ, được chuẩn thuận vào năm 1951 giới hạn tổng thống chỉ được phục vụ 2 nhiệm kỳ. Để thay đổi giới hạn hiện hành cần có sự ủng hộ của 2 /3 lưỡng viện Quốc Hội, hoặc sự ủng hộ của 2 /3 các cơ quan lập pháp tiểu bang, sau đó cần có sự phê chuẩn của 3 /4 các tiểu bang.

Vào ngày 25 tháng 2, Đảng Cộng Sản tuyên bố chấm dứt giới hạn 2 nhiệm kỳ chủ tịch. Quốc hội Trung Cộng dự trù chuẩn thuận kế hoạch này. (Nguyên Trân)