Đang tải...
02/04/2017 | 0

Tổng Thống Trump ca ngợi ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện Gorsuch

Tổng Thống Trump ca ngợi ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện Gorsuch

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Donald Trump sử dụng bài diễn văn hàng tuần của mình để quảng bá cho ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện Neil Gorsuch. Ông nói ứng cử viên Gorsuch là người hội đủ mọi điều kiện.

Hôm Thứ Sáu  31/03, đảng Dân Chủ tại Thượng Viện gần có đủ số phiếu cần thiết để ngăn chặn cuộc biểu quyết xác nhận ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện của ông Trump, với thêm ba thượng nghị sĩ Dân Chủ lên tiếng phản đối ông Neil Gorsuch làm thẩm phán. Đảng Dân Chủ đang cố gắng sử dụng rào cản thủ tục, gọi là biện pháp câu giờ tại Thượng Viện gồm 100 thành viên. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện hy vọng biểu quyết vào ngày 7 tháng 4, để xác nhận vị thẩm phán bảo thủ này, được vị tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa đề cử vào tháng Giêng vừa qua.

Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng Viện với tỷ lệ 52-48. Nhưng nếu đảng Dân Chủ có đủ 41 phiếu bầu, họ có thể duy trì biện pháp câu giờ. Cho tới chiều Thứ Sáu, 38 thượng nghị sĩ Dân Chủ tuyên bố ủng hộ hành động như vậy. Hai thượng nghị sĩ Dân Chủ nói họ ủng hộ ông Gorsuch. Hai người khác lên tiếng phản đối ông Gorsuch, nhưng chưa nói rõ họ có ủng hộ biện pháp câu giờ để ngăn chặn cuộc bỏ phiếu xác nhận hay không. Nếu được Thượng Viện xác nhận để điền vào ghế trống của Thẩm Phán Antonin Scalia, qua đời vào tháng 2 năm ngoái, ông Gorsuch sẽ khôi phục lại thế đa số bảo thủ tại tòa án tối cao gồm 9 thành viên, vào thời điểm đảng Cộng Hòa kiểm soát cả Quốc Hội lẫn Tòa Bạch Ốc.

Trong khi đó, một liên minh các nhóm tự do dân sự tổ chức cuộc tuần hành gần Tối Cao Pháp Viện vào ngày hôm 1 tháng 4. Đây là một trong một số cuộc biểu tình được tổ chức trên toàn quốc, để phản đối đề cử thẩm phán Neil Gorsuch. Các nhà tổ chức cho biết cuộc biểu tình do tổ chức The People’s Defense, và bao gồm các nhóm, chẳng hạn như Planned Parenthood và People for the American Way. Các nhóm tự do dân sự, cùng với các thành viên ủy ban Dân Chủ, tuyên bố những phán quyết pháp lý của ông Gorsuch cho thấy ông có khuynh hướng quyết định nghiêng về lợi ích của các công ty thay vì người dân. (Mai Đức)

Loading...