18/11/2017 | 0

Tổng thống Trump bắt đầu tự trả chi phí pháp lý trong cuộc điều tra Nga

Tổng thống Trump bắt đầu tự trả chi phí pháp lý trong cuộc điều tra Nga

Washington, DC. (CBS) –  Luật sư của tổng thống Trump xác nhận tổng thống bắt đầu tự trả chi phí pháp lý, liên quan tới cuộc điều tra Nga, và không còn dùng các khoản quyên góp chính trị cho ủy ban vận động tái tranh cử của ông hay đảng Cộng Hòa để trả cho chi phí này nữa.

Ông John Dowd, luật sư biện hộ cho ông Trump cho biết sau các khoản chi trả từ Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa, tổng thống bắt đầu tự trả chi phí. Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa cũng xác nhận họ không còn trả chi phí nữa. Chi phí bao gồm luật sư riêng đại diện cho ông Trump trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Ông Mueller đã truy tố cựu giám đốc ủy ban vận động và một phụ tá khác của ông Trump, đồng thời cựu cố vấn thứ ba nhận tội. Cố vấn đặc biệt của Tòa Bạch Ốc Ty Cobb cho biết chính phủ đang làm việc với những người khác để thành lập một quỹ pháp lý cho các cựu nhân viên và những người đang làm việc.

Ông Dowd nói luật sư Tòa Bạch Ốc  Don McGahn và luật sư ủy ban vận động Ben Ginsberg đang làm việc để cấu trúc quỹ này, không phải theo quy định cấm nhân viên nhận quà hay dịch vụ pháp lý miễn phí. (Nguyên Trân)