19/11/2014 | 0

Tổng thống Putin nói rằng Nga và Hoa Kỳ phải bình đẳng

Tổng thống Putin nói rằng Nga và Hoa Kỳ phải bình đẳng

Moscow, Nga. (Reuters) – Hôm nay, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẵn sàng cộng tác với Hoa Kỳ trên căn bản tôn trọng hổ tương, không can thiệp vào công việc nội bộ.

Tổng thống Putin đã tuyên bố trong buổi lễ nhận ủy nhiệm thư của đại sứ các nước tại Nga, được tổ chức tại phòng Alexandrovsky trong Điện Cẩm Linh. Tổng thống Putin đã gặp sự chỉ trích mãnh liệt của Hoa Thịnh Đốn trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đã làm liên hệ 2 nước xuống mức thấp nhất chưa từng có sau Chiến Tranh Lạnh. Trong số tân đại sứ ở Nga có tân đại sứ Hoa Kỳ John Tefft. Trước đó, Tổng thống Putin tố cáo Hoa Kỳ muốn ngự trị thế giới và tìm cách ngăn chận ảnh hưởng của Nga trên toàn cầu.

Hoa Kỳ và Liên Âu đã áp đặt nhiều biện pháp cấm vận đối với Nga, cảnh cáo Nga sẽ bị gia tăng cô lập nếu không ngưng giúp đỡ dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine. Nga tố cáo chính sách bành trướng của Liên Âu đã tạo nên cuộc khủng hoảng Ukraine. Moscow đã chấp nhận sự chỉ định đại sứ Teftl, là người từng làm đại sứ ở Georgia trong thời gian chiến tranh giữa Nga và Georgia trong năm 2008 và từng làm đặc sứ ở Ukraine trong gần 4 năm. (Huệ Võ)