09/11/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA XIN LỖI HƠN 3 TRIỆU NGƯỜI MỸ MẤT BẢO HIỂM VÌ ĐẠO LUẬT CHĂM SÓC SỨC KHỎE

TỔNG THỐNG OBAMA XIN LỖI HƠN 3 TRIỆU NGƯỜI MỸ MẤT BẢO HIỂM VÌ ĐẠO LUẬT CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tin Hoa Thịnh Đốn – Tổng thống Obama vừa đưa ra lời xin lỗi cá nhân đối với ba triệu người Mỹ bị mất bảo hiểm vì đạo luật chăm sóc sức khỏe, còn gọi là Obamacare.

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Obama hứa đi hứa lại nhiều lần, rằng sẽ không ai bị buộc từ bỏ chương trình mà họ đang sử dụng vì đạo luật Obamacare của ông.Nhưng kể từ hôm 7 tháng 11, hơn 3 triệu người Mỹ nhận được thư hủy bỏ kế hoạch từ phía các nhà bảo hiểm, con số nhiều đến mức Tổng thống phải đích thân xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News. Các chính sách bảo hiểm không đáp ứng được tiêu chuẩn đạo luật chăm sóc sức khỏe mới nên không còn giá trị nữa. Tổng thống Obama nói chính quyền của ông đang xem xét một loạt các tùy chọn để giúp đỡ những người có bảo hiểm bị hủy bỏ.

Tòa Bạch Ốc nói sẽ có ít hơn 5% người Mỹ buộc phải thay đổi kế hoạch bảo hiểm của họ, nhưng điều đó có nghĩa là khoảng 15 triệu người. Trong đó khoảng 250,000 người sống ở tiểu bang Colorado. Cư dân Cathy Wagner than thở phải trả thêm 25% chi phí cho cùng một gói bảo hiểm. Tổng thống Obama nói chính quyền của ông không được rõ ràng khi giới thiệu về việc cải cách chăm sóc sức khỏe.