07/03/2015 | 0

Tổng thống Obama vẫn quan tâm đến đường dẫn dầu Keystone

Tổng thống Obama vẫn quan tâm đến đường dẫn dầu Keystone

Columbia, South Carolina. (Reuters) – Tổng thống Obama lặp đi lặp lại mối lo ngại về dự án đường dẫn dầu Keystone, nói dự án này chỉ tạo ra 300 việc làm ổn định nhưng đặt ra vấn đề về môi trường ở Hoa Kỳ.

Tại một sự kiện ở Tòa Thị Chính Columbia hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói với các sinh viên rằng lý do mà nhiều nhà môi trường lo ngại về đường dẫn dầu, là cách người ta sẽ lấy dầu ở Canada. Đó là cách chiết dầu vô cùng dơ bẩn. Ngoài ra, luôn có những rủi ro khi dẫn dầu thô qua một đường ống xuyên qua đất nông nghiệp Nebraska, và một số khu vực khác của đất nước. Tổng thống Obama cho biết ông chưa có quyết định cuối cùng về dự án Keystone, nhưng từng nói rằng chính phủ sẽ không cho phép một đường dẫn dầu mang lại phần lớn lợi nhuận cho một công ty nước ngoài, nếu công ty này không trình bày được sự an toàn của dự án, cũng như nếu công ty này không thể chứng minh dự án không góp phần vào sự thay đổi khí hậu.

Tháng trước, Tổng thống Obama phủ quyết dự luật cho phép xây dựng đường dẫn dầu, vì dự luật bỏ qua sự đánh giá cuối cùng của Bộ Ngoại Giao để xem dự án có mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ không. Dự án cần có sự chấp thuận của Bộ Ngoại Giao vì đường ống vượt qua biên giới Hoa Kỳ và Canada. Sau khi có sự đánh giá của Bộ Ngoại Giao, tổng thống mới đưa ra quyết định cuối là có cho phép thực hiện dự án không. (Mai Đức)