02/04/2014 | 1

Tổng thống Obama tuyên bố có 7.1 triệu người ghi danh Obamacare

Tổng thống Obama tuyên bố có 7.1 triệu người ghi danh Obamacare

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama thông báo có 7.1 triệu người ghi danh mua bảo hiểm theo chương Obamacare, đánh dấu một chiến thắng hiếm hoi sau khởi sự đầy khó khăn kéo dài nhiều tháng của đạo luật cải tổ y tế.
Ông Obama tuyên bố cuộc tranh luận bãi bỏ đạo luật đã qua. Luật cải tổ y tế Obamacare phải được giữ lại. Xuất hiện tại Vường Hồng Tòa Bạch Ốc, ông Obama thừa nhận đạo luật không phải là hoàn hảo, đồng thời kêu gọi những người phản đối chấm dứt nỗ lực bãi bỏ đạo luật cải tổ y tế, thường được gọi là Obamacare.
Nhận xét của tổng thống thể hiện chiến thắng cho chính phủ, phải chịu đựng sự ra mắt trang mạng chính của chương trình là HeathCare.gov đầy trục trặc, cũng như sự ủng hộ dao động của người dân Hoa kỳ, nhiều năm sau khi Quốc Hội thông qua đạo luật y tế, bất chấp sự phản đối của đảng Cộng Hòa.
Tòa Bạch Ốc coi số lượng người ghi danh là một chiến thắng, có thể thúc đẩy đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 11. Đảng của tổng thống đang cố gắng giữa được quyền kiểm soát Thượng Viện và giảm thiểu thiệt hại tại Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát, nhưng các vấn đề đối với Obamacare làm phức tạp thêm cuộc đua vào Quốc Hội, giúp cho đảng Cộng Hòa có chủ đề để tấn công. (H. Nguyễn)