28/09/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA THÚC GIỤC HẠ VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT NGÂN SÁCH

TỔNG THỐNG OBAMA THÚC GIỤC HẠ VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT NGÂN SÁCH

Tin Hoa Thịnh Đốn – Trong bài diễn văn phát thanh hàng tuần, hôm nay Tổng thống Obama kêu gọi Hạ viện thông qua dự luật ngân sách nhằm tránh cho chính phủ nước này phải đóng cửa. Dự luật ngân sách khẩn cấp được Thượng Viện thông qua ngày hôm qua với 54 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Tổng ngân sách 986 tỷ Mỹ kim đủ cho chính phủ Hoa Kỳ hoạt động đến ngày 15 tháng 11, đồng thời giúp phục hồi Luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama, còn gọi là Obamacare. Tổng thống thúc giục Hạ Viện thông qua dự luật này trước ngày 30 tháng 9.

Ông nói nếu Quốc Hội không thông qua dự luật ngân sách trước thứ Hai tới, là thời điểm kết thúc năm tài khoá hiện tại, chính phủ sẽ phải đóng cửa và cùng với đó là nhiều dịch vụ thiết yếu mà người dân Mỹ phải phụ thuộc vào. Ông nhấn mạnh trong hai ngày tới, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hoà tại Hạ Viện phải quyết định có thông qua dự luật này để chính phủ có thể tiếp tục hoạt động không, hay là tạo ra một cuộc khủng hoảng có thể gây tổn hại đến người dân. Chủ tịch Hạ Viện John Boehner chưa đưa ra tuyên bố nào về dự luật vừa được Thượng Viện thông qua. Giới báo chí cho biết Hạ Viện có thể bỏ phiếu biểu quyết sớm nhất vào ngày 29 tháng 9, một ngày trước khi năm tài chính kết thúc.