24/10/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA THÚC ĐẨY QUỐC HỘI HÀNH ĐỘNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH NHẬP CƯ

TỔNG THỐNG OBAMA THÚC ĐẨY QUỐC HỘI HÀNH ĐỘNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH NHẬP CƯ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Trong khi Tòa Bạch Ốc vất vả sửa chữa các rắc rối của trang web đang cản trở luật cải cách y tế, Tổng thống Obama hôm nay tập trung vào một ưu tiên chính sách khác, là cải cách nhập cư, kêu gọi Quốc hội phải hành động. Tổng thống liệt kê vấn đề nhập cư là một trong ba ưu tiên của năm nay sau khi chính quyền đóng cửa 16 ngày, kêu gọi các nhà lập pháp kết thúc công việc soạn thảo các biện pháp tăng cường biên giới và cung cấp một con đường tiến tới quyền công dân cho hàng chục triệu người đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Tổng thống nói đây không chỉ là điều đúng mà còn là điều khôn ngoan cần phải làm. Là bảo vệ biên giới, là hiện đại hóa hệ thống nhập cư hợp pháp, là cung cấp một con đường để di dân hợp pháp hóa quyền công dân, là phát triển nền kinh tế, tăng cường tầng lớp trung lưu và giảm thâm hụt ngân sách. Phe Dân Chủ kiểm soát Thượng viện thông qua một dự luật cải cách nhập cư rộng rãi vào đầu năm nay, nhưng vấn đề bị phe Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện phớt lờ. Việc thúc đẩy cải cách nhập cư bị chìm xuồng trong những tháng gần đây vì sự tranh cãi ngân sách và luật y tế của Tổng thống Obama. Nhưng ông tin Quốc hội sẽ hành động và thông qua luật này.