30/12/2016 | 1

Tổng Thống Obama sẽ tới Capitol Hill để nói về việc bảo vệ ObamaCare

Tổng Thống Obama sẽ tới Capitol Hill để nói về việc bảo vệ ObamaCare

Washington, DC. (CBS) – Hai nguồn tin xác nhận với CBS News rằng Tổng Thống Barack Obama sẽ tới Capitol Hill vào ngày 4 tháng Giêng để thảo luận về nỗ lực bảo vệ Obamacare tại Quốc Hội mới.

Theo hướng dẫn mà Tòa Bạch Ốc gởi tới các văn phòng Quốc Hội vào ngày hôm nay, ông Obama sẽ họp mặt với các thành viên đảng Dân Chủ tại cả Thượng Viện và Hạ Viện. 

Theo hướng dẫn từ một viên chức Tòa Bạch Ốc, tổng thống sẽ thảo luận về việc còn lại phải làm, bao gồm những ý tưởng mà ông đưa ra nhằm tăng cường Obamacare. Ông sẽ chia sẻ quan điểm về mối nguy hiểm mà đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội đặt ra.

Ông Obama cho rằng chiến lược bãi bỏ Obamacare trước khi đề nghị chương trình thay thế tạo ra sự rối loạn trong hệ thống y tế và nắm giữ việc chăm sóc sức khỏe của người Mỹ làm con tin trong khi đảng Cộng Hòa phát triển kế hoạch của họ.

Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội nói rõ rằng bãi bỏ Obamacare là ưu tiên hàng đầu của họ, một khi các thành viên mới tuyên thệ vào tuần tới. Và khi tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng giêng, họ sẽ kiểm soát cả lưỡng viện trong Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc, dễ dàng hơn cho việc bão bỏ đạo luật y tế. (Nguyên Trân)