29/01/2014 | 0

Tổng Thống Obama Sẽ Dùng Sắc Lệnh Hành Pháp Để Tăng Lương Tối Thiểu

Tổng Thống Obama Sẽ Dùng Sắc Lệnh Hành Pháp Để Tăng Lương Tối Thiểu

Tin Washington, DC. (Reuters)
Trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang,Tổng Thống Barack Obama tuyên bố sẽ đơn phương hành động bằng Sắc lệnh Hành pháp bất cứ lúc nào ông có thể để thúc đẩy tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ.
Sắc lệnh của ông Obama bao gồm tăng lương cho các nhân viên khế ước liên bang, tạo ra tài khoản tiết kiệm khởi đầu để giúp hàng triệu người tiết kiệm cho lúc nghỉ hưu và kế hoạch thành lập các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới cho xe tải.
Ông tuyên bố ông buộc phải hành động do khoảng cách ngày càng rộng giữa giàu và nghèo.
Chiến lược của ông Obama giảm tham vọng về những hành động pháp lý lớn và tập trung vào những sáng kiến nhỏ hơn, có thể giảm sự bất bình đẳng thu nhập và tạo thêm cơ hội cho người lao động trung lưu.
Tuy nhiên lời kêu gọi hành động của ông vẫn phải đợi sự chuẩn thuận của quốc hội.
Ông kêu gọi Quốc Hội trao cho ông quyền để nhanh chóng đàm phán hiệp định thương mại quốc tế, một đề xuất mà đảng Dân Chủ phản đối.
Một trong những ưu tiên lớn nhất của ông là cải tổ di trú, ông Obama kêu gọi Quốc Hội hợp tác để cải tổ, nhưng ông kiềm chế chỉ trích đảng Cộng Hòa, những người ngăn cản luật pháp, dấu hiệu của sự tiến bộ có thể diễn ra trong những ngày gần đây giữa những thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện.
Ông Obama cũng không thực hiện hành động điều hành để đóng băng việc trục xuất cha mẹ của những trẻ em được vào Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Nguyên Trân