18/11/2014 | 2

Tổng thống Obama ra lệnh xem xét lại chính sách con tin

Tổng thống Obama ra lệnh xem xét lại chính sách con tin

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Obama ra lệnh đánh giá toàn diện các chính sách của chính phủ, qui định cách chính phủ phản ứng với các trường hợp bắt con tin ở nước ngoài, liên quan tới khủng bố.

Phản ứng với yêu cầu cải tổ luật con tin của bộ Quốc Phòng từ Dân Biểu Duncan Hunter, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang California, bà Christine Wormuth, thứ trưởng bộ Quốc Phòng, phụ trách chính sách viết rằng cuộc đánh giá được thúc đẩy bởi số lượng con tin Hoa Kỳ bị bắt ở nước ngoài tăng mạnh và mối đe dọa nghiêm trọng do các nhóm khủng bố cụ thể gây ra. Theo bà Wormuth, cuộc đánh giá toàn diện sẽ đặt trọng tâm cụ thể vào việc xem xét sự tham gia của gia đình, thu thập tình báo và các chính sách cam kết ngoại giao. Cuộc đánh giá sẽ tích hợp các giải pháp sáng tạo và phi truyền thống để dẫn tới những hành động khuyến khích, thúc đẩy phối hợp liên ngành và tăng cường sự tiếp cận của toàn bộ chính phủ do FBI và bộ Ngoại Giao dẫn đầu.

Theo chính sách hiện hành, Hoa Kỳ không trả tiền chuộc cho những người bắt con tin, hay trao đổi tù nhân hoặc thỏa thuận. Phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo tại Iraq và Syria đã bắt giữ tổng cộng 4 con tin Hoa Kỳ từ năm 2012, ba trong số này đã bị chặt đầu. (Nguyên Trân)