02/10/2016 | 2

Tổng thống Obama: Quốc hội ban hành luật nghỉ bệnh

Tổng thống Obama: Quốc hội ban hành luật nghỉ bệnh

Washington, DC. (CBS) – Tổng thống Barack Obama thúc giục Quốc Hội ban hành luật để cung cấp nghỉ bệnh có trả lương cho có các công nhân Hoa Kỳ.

Ông gọi việc này là một điều bắt buộc phải có. Trong bài diễn văn hàng tuần của Tổng thống, ông Obama vạch ra tầm quan trọng của việc nghỉ bệnh được trả lương trong các gia đình hiện nay. Tổng thống Obama nói ngày nay có cha mẹ cùng đi làm là một nhu cầu kinh tế cho nhiều gia đình người Mỹ. Ông cho biết hiện giờ có hàng triệu người Mỹ không được hưởng một ngày nghỉ bệnh có trả lương và vị vậy khi điều này xảy ra họ phải chịu thiệt thòi.

Ông Obama đưa ra ý kiến trên hai ngày sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ hoàn chỉnh các quy định để yêu cầu các nhà thầu của chính phủ liên bang phải cung cấp nghỉ bệnh có trả lương lên đến 7 ngày một năm. Các quy định mới sẽ có hiệu lực trong năm tới. Tổng thống Obama cho biết qui định mới sẽ giúp cho khoảng một triệu nhân viên của các nhà thầu chính phủ. (Nguyên Trân)