24/09/2016 | 1

Tổng thống Obama phủ quyết dự luật cho phép gia đình vụ 11 tháng 9 kiện Saudi Arabia

Tổng thống Obama phủ quyết dự luật cho phép gia đình vụ 11 tháng 9 kiện Saudi Arabia

Washington DC. (Reuters) – Tổng thống Barack Obama hôm qua đã phủ quyết đạo luật được Quốc hội thông qua cho phép gia đình của các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, kiện các chính phủ nước ngoài với tội đồng lõa.

Tòa Bạch ốc đã cho biết trong nhiều ngày trước là tổng thống rất có thể sẽ phủ quyết đạo luật mà sẽ thu hẹp quyền miễn tố của các quốc gia. Đạo luật sẽ cho phép tòa án liên bang xét xử các vụ án hình sự và dân sự đối với một quốc gia hoặc các giới chức nước ngoài bị nghi ngờ tham gia vào một hành động khủng bố quốc tế. Trong trường hợp của vụ 911, Nếu được thông qua, dự luật sẽ cho phép thân nhân của các nạn nhân tìm kiếm bồi thường tài chánh từ bất kỳ quốc gia nào bị buộc tội đồng lõa trong vụ tấn công.

Quốc gia có liên quan nhiều phần sẽ là Saudi Arabia vì một số các tên khủng bố trong vụ tấn công là công dân của Saudi Arabia. Tổng thống Obama cho biết trong phần giải thích việc phủ quyết của ông, là dự luật sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Hoa Kỳ và có thể tạo ra các phức tạp nghiêm trọng trong quan hệ ngoại giao. (Lê Hoàng)