02/07/2015 | 0

Tổng thống Obama phát biểu về Obamacare ở Nasville

Tổng thống Obama phát biểu về Obamacare ở Nasville

Nashville, Tennessee. (CBS) – Sau quyết định của Tối Cao Pháp Viện cho phép duy trì chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare, Tổng thống Obama có mặt tại thành phố Nashville hôm thứ Tư, nói về sự mở rộng của chương trình Medicaid.

Phát biểu tại một ngôi trường tiểu học ở địa phương, ông Obama quảng bá cho cuộc cải tổ mang ý nghĩa to lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, gọi nôm na là Obamacare, vừa được sự ủng hộ của Tối Cao Pháp Viện vào tuần trước. Tòa Bạch Ốc cho biết tổng thống sẽ không nói gì về kế hoạch mở rộng chương trình Medicaid ở Tennessee của Thống đốc Cộng Hòa Bill Haslam bị thất bại. Kế hoạch của Thống đốc Haslam là tìm cách mở rộng việc trả tiền bảo hiểm cho 280 ngàn người Tennessee có thu nhập thấp. Đề xuất này bị thất bại trong phiên họp của Hạ Viện tiểu bang vào tháng 2, sau đó được sống lại trong phiên họp thường kỳ, nhưng lại bị một ủy ban Thượng Viện tiểu bang bác bỏ lần nữa.

Tuy nhiên, khi được hỏi về đề xuất Insure Tennessee và cần phải làm gì để đề xuất này được thông qua, Tổng thống Obama thừa nhận rằng đây là một vấn đề của tiểu bang, nhưng Tennessee có một lịch sử về tinh thần thống nhất giữa hai đảng cũng như lịch sử về sự đổi mới trong việc chăm sóc sức khỏe, ông tin chính quyền Tennessee có thể tìm ra được một giải pháp đúng đắn. (Mai Đức)