01/10/2016 | 0

Tổng Thống Obama nói nghỉ bệnh có trả lương là bắt buộc phải có

Tổng Thống Obama nói nghỉ bệnh có trả lương là bắt buộc phải có

Washington DC. (CBS) – Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thúc giục Quốc Hội ban hành luật để cung cấp nghỉ bệnh có trả lương cho có các công nhân Hoa Kỳ. Ông gọi việc này là một điều bắt buộc phải có.

Trong bài nói chuyện hàng tuần của Tổng thống, ông Obama vạch ra tầm quan trọng của việc nghỉ bệnh được trả lương trong các gia đình hiện nay mà trong nhiều trường hợp cả 2 hai cha mẹ đều đi làm.

Tổng thống Obama nói ngày nay có 2 cha mẹ cùng đi làm là một nhu cầu kinh tế cho nhiều gia đình người Mỹ. Ông cho biết ngay bây giờ có hàng triệu người Mỹ không được hưởng một ngày nghỉ bệnh có trả lương và vị vậy khi điều này xảy ra họ phải chịu thiệt thòi.

Nhận định của ông Obama đã đến hai ngày sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ hoàn chỉnh các quy định để yêu cầu các nhà thầu của chính phủ liên bang phải cung cấp nghỉ bệnh có trả lương lên đến 7 ngày một năm. Các quy định mới sẽ có hiệu lực trong năm tới. Tổng thống Obama cho biết qui định mới sẽ giúp cho khoảng một triệu nhân viên của các nhà thầu chính phủ. (Lê Hoàng)