03/10/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA NÓI KHÔNG ĐÀM PHÁN VỚI QUỐC HỘI TỚI KHI CHÍNH PHỦ TÁI MỞ CỬA

TỔNG THỐNG OBAMA NÓI KHÔNG ĐÀM PHÁN VỚI QUỐC HỘI TỚI KHI CHÍNH PHỦ TÁI MỞ CỬA

Tin Hoa Thịnh Đốn – Tổng thống Obama nói ông sẵn sàng thương thảo về mọi vấn đề sau khi có một dự luật về ngân sách không có điều kiện đính kèm, để mở cửa lại chính phủ. Ông Obama nhấn mạnh ông không muốn thiết lập một tiền lệ xấu cho các chính phủ tiếp theo. Trong buổi phỏng vấn của đài CNBC, Tổng thống nói ông cố gắng rất nhiều để làm việc với đảng Cộng Hòa và không vị Tổng thống nào có thể lãnh đạo một cách hữu hiệu nếu để cho những người cực đoan từ bất cứ đảng phái nào bắt chẹt đòi nhượng bộ. Việc đóng cửa chính phủ buộc Tổng thống Obama hủy bỏ các chặng dừng chân tại Mã Lai và Phi Luật Tân trong chuyến du hành Châu Á bắt đầu vào Thứ Bảy.

Tuy nhiên ông Obama vẫn duy trì kế hoạch viếng thăm Nam Dương và Brunei để tham dự các hội nghị thượng đỉnh APEC và Đông Á. Việc thi hành đạo luật bảo hiểm y tế với chi phí phải chăng Obamacare, được tiến hành như dự trù vào Thứ Ba. Mục đích của đạo luật này là cung cấp bảo hiểm y tế cho hàng triệu người Mỹ không đủ khả năng mua bảo hiểm sức khỏe đắt đỏ. Các thành viên Cộng Hòa phản đối Obamacare, nói chương trình gây phương hại cho nền kinh tế.