31/10/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA NHẬN TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC SỬA CHỮA WEBSITE OBAMACARE

TỔNG THỐNG OBAMA NHẬN TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC SỬA CHỮA WEBSITE OBAMACARE

Tin Hoa Thịnh Đốn – Tổng thống Obama hôm qua đích thân bảo đảm trang web chăm sóc sức khỏe Obamacare bị trục trặc, sẽ sửa chữa một cách nhanh chóng. Trong bài diễn văn tại Faneuil Hall lịch sử của thành phố Boston, nơi cựu Thống đốc Mitt Romney đảng Cộng Hòa ký tên vào luật tiểu bang cam kết phục vụ như một mô hình cho cải cách y tế của Tổng thống Obama, ông Obama nói không hài lòng về tốc độ chậm chạp của website. Ông nói không có lý do nào biện minh cho trục trặc này mà nhận lấy trách nhiệm và bảo đảm website được sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Ông nói thêm chương trình Obamacare là điều đúng đắn cần phải làm và họ sẽ tiếp tục tiến lên phía trước. Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc để hoàn thiện luật chăm sóc sức khỏe. Hôm qua một số công ty bảo hiểm đồng loạt than phiền là rất nhiều khách hàng hủy bỏ bảo hiểm của họ vì những bảo hiểm này không tuân theo bộ luật mới của liên bang. Theo luật Obamacare, những người Mỹ không có bảo hiểm có hạn chót là ngày 31 tháng 3 để mua bảo hiểm y tế được liên bang trợ cấp, nếu không sẽ phải chịu nộp phạt.