17/07/2016 | 2

Tổng thống Obama: Mỹ vẫn đoàn kết bất chấp bạo lực

Tổng thống Obama: Mỹ vẫn đoàn kết bất chấp bạo lực

Washington, DC. (CBS) – Hai tuần sau khi căng thẳng chủng tộc tại Hoa Kỳ lên tới đỉnh điểm với vụ nổ súng đẫm máu nhắm vào cảnh sát thành phố Dallas, Tổng Thống Barack Obama khẳng định quốc gia vẫn đoàn kết bất chấp bạo lực.

Đầu tuần này, ông Obama tới Dallas để dự lễ tưởng niệm cảnh sát trước khi triệu tập một cuộc họp ở Washington, DC về sự chênh lệch chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự. Tổng thống khen ngợi các cuộc thảo luận về chủng tộc là trung thực và hiệu quả. Ông Obama thừa nhận những cải thiện trong lực lượng cảnh sát và quan hệ chủng tộc không thể đạt được trong một sớm một chiều, nhưng ông kêu gọi người dân Hoa Kỳ phấn đấu cho sự đoàn kết và cố gắng làm đúng như những thành phần công bằng trong một gia đình Mỹ.

Ông Obama tuyên bố Hoa Kỳ không chỉ tìm kiếm chính sách có hiệu quả mà còn cố gắng đạt được sự đồng thuận, chống lại chủ nghĩa hoài nghi và tìm kiếm ý chí chính trị để thay đổi đất nước theo chiều hướng tốt hơn. (Nguyên Trân)