06/05/2015 | 0

Tổng thống Obama mừng ngày 5 tháng 5 ở Tòa Bạch Ốc

Tổng thống Obama mừng ngày 5 tháng 5 ở Tòa Bạch Ốc

Washington, DC. (CBS) – Theo truyền thống tại Tòa Bạch Ốc, mỗi năm cứ đến ngày 5 tháng 5 là Tổng thống Obama lại tổ chức lễ hội mừng ngày Cinco De Mayo.

Xuất hiện trên sân khấu, lời đầu tiên của Tổng thống Obama là ông chào mọi người bằng một tràng tiếng Tây Ban Nha Buenas tardes! Bienvenidos a la Casa Blanca! Ông cho biết diễn văn khai mạc của ông sẽ rất ngắn để mọi người có thể tiếp tục ly rượu tequila của họ. Tổng thống ôn lại lịch sử ngày Cinco de Mayo, và nhận xét kỳ nghỉ này là cơ hội để mọi người nhận thấy văn hóa Mexico gắn bó với văn hóa Hoa Kỳ một cách sâu sắc. Nhân dịp này tổng thống tái khẳng định cam kết của ông về cải cách nhập cư toàn diện, và kêu gọi Quốc Hội hành động để thông qua dự luật cải tổ nhập cư. Tổng thống nói thách thức xảy ra khi mọi người biết rằng họ đang làm điều đúng, nhưng có những kẻ chắn ngang đường họ, và gây trở ngại trên đường đi của họ. Ông muốn nhắc nhở họ rằng sự tiến bộ không phải lúc nào cũng là con đường thẳng. Đôi khi họ phải rẽ vào hướng nọ rồi rẽ vào hướng kia. Đôi khi họ phải lên đồi và xuống dốc. Điều tốt lành là người Mỹ luôn ở bên cạnh họ.

Cinco de Mayo năm ngoái, ông hy vọng đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện làm theo Thượng Viện mà thông qua cải tổ luật nhập cư. Nhưng Hạ Viện không thông qua. Điều đó khiến ông phải đối mặt với phản ứng dữ dội của những người ủng hộ vấn đề nhập cư. (Mai Đức)