14/03/2016 | 1

Tổng Thống Obama mong đợi chuyến đi lịch sử đến Cuba

Tổng Thống Obama mong đợi chuyến đi lịch sử đến Cuba

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama cho biết ông mong đợi chuyến đi lịch sử tới Cuba vào cuối tháng này. Chuyến viếng thăm từ ngày 21 tới ngày 22 tháng 3 của ông Obama sẽ là chuyến đi đầu tiên của một thổng thống Hoa Kỳ kể từ khi quân nổi dậy của ông Fidel Castro lật đổ chính phủ thân Hoa Kỳ vào năm 1959.

Nói chuyện với các nhà ngoại giao tại Bộ Ngoại Giao, ông Obama ca ngợi thành tựu của chính phủ trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông. Tổng thống nói với những người đứng đầu sứ mệnh của Hoa Kỳ ở ngoại quốc rằng chuyến đi sắp tới của ông tới Cuba sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mối trong mối quan hệ với đảo quốc Caribbean. Ông cũng tái khẳng định cam kết đóng cửa nhà tù quân sự của Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo, Cuba. Việc này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lập pháp không muốn chuyển tù nhân tới Hoa Kỳ.

Theo ông Obama, Hoa Kỳ sống theo các giá trị của mình và thực hiện kế hoạch, bao gồm chuyển an toàn tù nhân để cuối cùng đóng cửa trung tâm giam giữ trên Vịnh Guantanamo. Ông cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để thực hiện điều này. Tổng thống đã vận động không thành công cơ quan lập pháp do đảng Cộng Hòa kiểm soát để thông qua kế hoạch đóng của nhà tù và chuyển khoảng từ 30 tới 60 tù nhân trong nhà tù có an ninh tối đa với Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)

Cùng chuyên mục