17/10/2014 | 0

Tổng Thống Obama ký lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn nạn đánh cắp danh tánh

Tổng Thống Obama ký lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn nạn đánh cắp danh tánh

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama công bố một sáng kiến mới để bảo vệ người tiêu dùng trước nạn đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và thẻ rút tiền.

Tại Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Dùng, tổng thống ký một lệnh hành pháp, mang tên Mua An Toàn. Ông Obama cho biết kế hoạch sẽ tăng an ninh thẻ tín dụng và thẻ rút tiền do chính phủ liên bang cấp. Thẻ sẽ sử dụng công nghệ con chip để thay thế dải từ. Theo ông Obama, lãnh vự tư nhân cũng đang đẩy mạnh việc này. Các công ty lớn, chẳng hạn như Target và Home Depot, bị đánh cắp dữ liệu trong năm ngoái, cam kết áp dụng công nghệ chip & pin trong năm tới.

Trong khi ký lệnh hành pháp, ông Obama nói giỡn về những lợi ích mà ông được hưởng từ các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn đối với thẻ tín dụng. Ông nói trong thời gian Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, ông tới một nhà hàng và thẻ tín dụng của ông bị từ chối. Hóa ra là ông không sử dụng thẻ thường xuyên nên ngân hàng nghĩ rằng có gian lận. Ông phải cố gắng giải thích cho bồi bàn là ông thanh toán hóa đơn hàng tháng. Ngay cả tổng thống cũng bị ảnh hưởng. (Minh Hằng)