18/02/2015 | 0

Tổng thống Obama không đồng ý phán quyết về nhập cư của thẩm phán Texas

Tổng thống Obama không đồng ý phán quyết về nhập cư của thẩm phán Texas

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama cho biết ông không đồng ý với phán quyết của thẩm phán Texas, nhằm ngăn chặn sắc lệnh nhập cư của ông, và chính quyền của ông sẽ kháng cáo.

Tại Phòng Bầu Dục hôm thứ Ba, ông Obama nói luật pháp đứng về phía ông và lịch sử đứng về phía ông. Sắc lệnh của ông nhằm trì hoãn việc trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ, và cải thiện hệ thống nhập cư bị hư hỏng. Bộ trưởng Bộ Nội An Jeh Johnson cho biết chính phủ đình chỉ kế hoạch cho phép người nhập cư không giấy tờ nộp đơn xin cấp tư cách pháp nhân. Từ nay cho đến khi phán quyết bị đảo ngược, chính phủ phải tuân theo phán quyết trên. Thẩm phán Liên bang Andrew Hanen đưa ra quyết định vào chiều thứ Hai, nhằm ngăn chặn việc thi hành sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Obama về người nhập cư. Sắc lệnh cho phép hàng triệu người nhập cư không giấy tờ được cấp tư cách pháp nhân, được cấp bằng lái xe, giấy cho phép làm việc và hưởng những quyền lợi khác của chính phủ.

Phán quyết của ông Hanen đưa ra trước khi một trong những sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực từ thứ Tư. Đó là lúc 300 ngàn người nhập cư không giấy tờ đến nước Mỹ trước 16 tuổi, và người sống ở Mỹ từ năm 2010, đủ điều kiện nộp đơn xin cấp tư cách pháp nhân. Ngoài ra, 4 triệu người lớn khác sẽ hội đủ điều kiện vào tháng 5. (Mai Đức)