30/08/2014 | 0

Tổng Thống Obama kêu gọi tăng lương tối thiểu

Tổng Thống Obama kêu gọi tăng lương tối thiểu

Washington, DC. (CBS) –Tổng Thống Barack Obama tận dụng bài diễn văn nhân lễ Lao Động để một lần nữa kêu gọi tăng lương tối thiểu.

Trong bài diễn văn hàng tuần, ông nói Lễ Lao Động là để vinh danh những người lao động, cả nam lẫn nữ ở Hoa Kỳ. Nhưng Lễ Lao Động năm nay, mọi người có thêm lý do để ăn mừng. Trong vòng 53 tháng qua, các doanh nghiệp đã có thêm gần 10 triệu việc làm. Tháng trước, lần đầu tiên kể từ năm 1997, Hoa Kỳ tạo thêm hơn 200,000 việc làm trong 6 tháng liên tục. Và lần đầu tiên trong hơn 1 thập niên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới tuyên bố nơi đầu tư hàng đầu không phải là Trung Quốc mà là Hoa Kỳ.

Tuy nhiên công nhân và các công đoàn phải đấu tranh để có được phúc lợi An Sanh Xã Hội, Medicare, luật an toàn tại sở làm, quyền được trả lương và phúc lợi tốt hơn. Những cuộc tranh đấu đó xây dựng một tầng lớp trung lưu mạnh hơn. Để xây dựng một tầng lớp trung lưu mạnh hơn trong nền kinh tế luôn thay đổi hiện nay, Hoa Kỳ cần phải luôn tranh đấu, tranh đấu vì bảo hiểm y tế có giá phải chăng cho tất cả mọi người, quyền được trả lương công bằng, nghỉ làm vì lý do gia đình và sự linh hoạt tại sở làm, quyền được nhận mức lương đủ sống thỏa đáng. Tóm lại, người dân Hoa Kỳ đáng được tăng lương. Nhưng Quốc Hội cần hành động. (H. Nguyễn)