08/10/2013 | 0

TỔNG THỐNG OBAMA KÊU GỌI QUỐC HỘI MỞ CỬA CHÍNH PHỦ TRỞ LẠI

TỔNG THỐNG OBAMA KÊU GỌI QUỐC HỘI MỞ CỬA CHÍNH PHỦ TRỞ LẠI

Tin Hoa Thịnh Đốn – Trong chuyến viếng thăm Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA để đánh giá sự thiệt hại của cơ quan này trước việc chính phủ đóng cửa, Tổng thống Obama hôm qua thúc giục Quốc Hội mở cửa chính phủ trở lại và nâng cao trần nợ ngay lập tức. Tổng thống nói ông tin hiện nay đang có đủ số phiếu ở quốc hội. Ông nói quốc hội cứ tổ chức bỏ phiếu đi, sẽ nhìn thấy điều gì xảy ra. FEMA kêu gọi một số nhân viên bị nghỉ phép quay trở lại làm việc để đối phó với cơn bão nhiệt đới Karen.

Nhưng sau đó bão yếu đi và cơ quan này tiếp tục cho 100 nhân viên về nhà. Chính phủ liên bang đóng cửa hầu hết các văn phòng hoạt động ngoại trừ các nhân viên cần thiết nhất sau khi quốc hội không chấp thuận tài trợ cho chính phủ chi tiêu vào chương trình sức khỏe Obamacare. Hoa Kỳ hiện nay phải đối mặt với khả năng vỡ nợ nếu các nhà lập pháp không đồng ý nâng mức nợ trần của chính phủ vào ngày 17 tháng 10. Tổng thống Obama nói ông rất vui khi hội đàm với đảng Cộng Hòa tại quốc hội về mọi vấn đề, nhưng không phải dưới sự đe dọa đóng cửa chính phủ.