07/01/2014 | 0

Tổng Thống Obama Kêu Gọi Lưỡng Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Thất Nghiệp

Tổng Thống Obama Kêu Gọi Lưỡng Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Thất Nghiệp

Tin Hoa Thịnh ĐốnSáng nay, Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội chấp thuận việc gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho người bị thất nghiệp dài hạn. Tổng thống khen ngợi hành động phê chuẩn của Thượng viện, gọi hành động này là bước quan trọng đầu tiên. Nhưng buổi bỏ phiếu của Thượng viện hôm nay chỉ được xem là vượt qua rào cản thứ nhất. Phần còn lại sẽ gay go hơn, vì vấp phải các cuộc tranh luận nơi Hạ viện. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện muốn cắt bỏ nhiều hơn nữa trước khi họ thông qua dự luật. Tổng thống Obama nói những người phản đối dự luật này lập luận rằng, chương trình trợ cấp thất nghiệp là nguyên nhân khiến cho một người trở nên lười biếng, không còn muốn tìm kiếm công việc mới. Ông nói điều đó không đúng. Không ai muốn chờ đợi số tiền trợ cấp nhỏ nhoi hàng tháng. Nhưng mặc dù nền kinh tế đang phát triển, các chủ hãng vẫn cung cấp thêm nhiều việc làm, thảm họa tài chính vẫn còn nặng nề tới mức hàng triệu người không thể tìm được một công việc để nuôi thân. Tổng thống kêu gọi mọi người hiểu cho tâm trạng của người thất nghiệp. Đó không phải là một khái niệm trừu tượng, cũng không phải là số liệu thống kê. Mà đó là hàng xóm, bạn bè, các thành viên trong gia đình. Điều đó có thể xảy ra trong bất kỳ thời điểm nào, và với bất kỳ ai.
Mai Đức (Theo CBS)