06/10/2016 | 0

Tổng thống Obama kêu gọi Hiệp Ước Paris chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Obama kêu gọi Hiệp Ước Paris chống biến đổi khí hậu

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama bình luận về thông tin cho rằng hiệp ước Paris chống biến đổi khí hậu sẽ có hiệu lực vào tháng tới, gọi đó có thể là bước ngoặc của hành tinh này.

Tổng thống đưa ra ý kiến trên tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc vào chiều hôm qua, sau khi thỏa thuận về biến đổi khí hậu đáp ứng được một điều kiện để có thể có hiệu lực. Chỉ cần 55 quốc gia chiếm ít nhất 55% lượng khí thải carbon toàn cầu phê chuẩn, thì 30 ngày sau, tức là vào ngày 4 tháng 11, hiệp ước Paris có hiệu lực. Thỏa thuận được ký tại Paris vào cuối tháng 4 vừa qua, trong đó các nước cam kết hành động để làm chậm việc tăng nhiệt độ toàn cầu, đồng thời yêu cầu các chính phủ trình bày kế hoạch giảm lượng khí thải.

Sau khi Canada, Nepal và 7 nước thuộc Liên minh châu Âu đồng loạt phê chuẩn, thỏa thuận có đủ con số quốc gia phê chuẩn đúng như hy vọng của các lãnh đạo thế giới. Họ tin rằng thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực trước hội nghị về biến đổi khí hậu tiếp theo, được Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Morocco vào tháng 11. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng hiệp ức Paris là lời nhắc nhở cho ý tưởng rằng không có cường quốc nào, thậm chí đó là Hoa Kỳ, có thể giải quyết thách thức này một mình. Ông khẳng định hiệp ước Paris không giải quyết khủng hoảng khí hậu, nhưng là bước tiến quan trọng trong định hướng đúng. (Mai Đức)