15/02/2014 | 1

Tổng thống Obama hứa xem xét sự lựa chọn các chính sách

Tổng thống Obama hứa xem xét sự lựa chọn các chính sách

Tin Washington, DC (CBS)
Ngoại Trưởng John Kerry cho biết, Tổng Thống Barack Obama đã yêu cầu được lựa chọn chính sách đối với Syria, nhưng chưa có lựa chọn nào được đưa ra.
Tại thủ đô Bắc Kinh, ông Kerry nói với các phóng viên rằng tổng thống đang quan ngại về tình hình nhân đạo tại Syria và các cuộc đàm phán hòa bình cho tới nay diễn ra không theo đúng như kế hoạch.
Ông Kerry cho biết Tổng Thống Obama yêu cầu các thành viên của chính phủ cân nhắc sự lựa chọn. Tuy nhiên phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Jay Carney, cho biết mọi lựa chọn không phải là điều mới và tổng thống luôn luôn xem xét mọi khả năng hành động khác.
Ông nói tổng thống rõ ràng thất vọng về thời gian qua và luôn hỏi nhóm của mình rằng chính quyền có đi đúng hướng hay không.
Nguyên Trân