05/01/2017 | 0

Tổng Thống Obama họp lần cuối với các cố vấn quân sự

Tổng Thống Obama họp lần cuối với các cố vấn quân sự
Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama tổ chức cuộc họp cuối cùng với các cố vấn quân sự hàng đầu vào ngày hôm nay. Ông kêu gọi chuyển giao quyền lực suôn sẻ khi ông Donald Trump trở thành tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng.
Ông Obama cảm ơn các nhà lãnh đạo quân sự vì sự hỗ trợ của họ. Ông nhấn mạnh một số đe dọa chính sách đối ngoại quan trọng mà Hoa Kỳ phải đối mặt. Tổng thống nói ông và nhóm cố vấn sẽ làm mọi việc có thể để bảo đảm rằng tổng thống tiếp theo sẽ hưởng lợi từ cùng loại dịch vụ và tư vấn xuất sắc mà cùng những người ngồi trong bàn này cung cấp cho ông.
Ông Obama đối mặt một số thử thách khi ông chuẩn bị rời nhiệm sở. Trước đó, tổng thống gặp mặt các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ, bao gồm lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng Viện Chuck Schumer, để thảo luận về biện pháp bảo vệ Obamacare.
Dân Biểu Elijah Cummings của đảng Dân Chủ nói với các phóng viên rằng ông Obama khuyến khích họ đấu tranh. Dự luật giúp cho 20 triệu người Mỹ trước đó không có bảo hiểm y tế để mua bảo hiểm và được coi là thành tựu lập pháp hàng đầu của ông Obama. Đảng Cộng Hòa, kiểm soát cả Quốc Hội lẫn Tòa Bạch Ốc vào năm 2017 lên án đạo luật là sự lạm quyền của chính phủ. (Nguyên Trân)