15/01/2017 | 2

Tổng thống Obama: Hoa Kỳ không thể xem thường Dân Chủ

Tổng thống Obama: Hoa Kỳ không thể xem thường Dân Chủ

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần cuối cùng, Tổng Thống Barack Obama kêu gọi người dân Hoa Kỳ tham gia vào quyền công dân trong những năm tới.

Ông nói trong bài diễn văn qua video vào sáng qua rằng mọi người không thể xem thường nền dân chủ. Ông Obama đưa ra lời kêu gọi trên trong những ngày cuối tại Tòa Bạch Ốc. Chỉ chưa đầy một tuần nữa là tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Bài diễn văn hàng tuần cuối cùng của tổng thống lặp lại bài diễn văn chia tay của ông tại Chicago, khi ông cảnh báo rằng quốc gia đang ngày càng bị chia rẽ. Ông kêu gọi người Mỹ duy trì cảnh giác về nền dân chủ. Ông thừa nhận tự trị có thể khó khăn, chậm và đôi khi thấy thất vọng nhưng luôn luôn quan trọng.

Vị tổng thống thứ 44 kết thúc thông điệp của mình bằng một nhận xét tích cực. Ông nói tám năm sau, ông lạc quan hơn về triển vọng của quốc gia. Ông Obama dành bài diễn văn hàng tuần cuối cùng cho người dân Mỹ, nói rằng vinh dự đời ông là phục vụ Hoa Kỳ trong vai trò tổng thống. (Nguyên Trân)