10/06/2014 | 0

Tổng thống Obama hành động để giảm gánh nặng nợ đi học

Tổng thống Obama hành động để giảm gánh nặng nợ đi học

New York, New York. (Reuters) – Có tới 5 triệu người Hoa Kỳ, đang phải vật lộn để trả hàng tháng món nợ đi học đại học. Nay họ có thể được giảm bớt gánh nặng theo một chương trình mà Tổng Thống Obama vừa mở rộng hôm Thứ Hai, một phần trong nỗ lực năm bầu cử của đảng Dân Chủ, để mô tả đảng Cộng Hòa là người ngăn chặn những bước hợp lý có thể giúp tầng lớp trung lưu.
Ông Obama ủng hộ một dự luật, cho phép một số người tái tài trợ khoản nợ đi học đại học của họ với tỷ lệ lãi suất thấp hơn, một hành động mà chính phủ cho biết có thể giúp 25 triệu người mượn nợ tiết kiệm tới 2,000 Mỹ kim trong suốt thời gian mượn nợ.
Ông Obama đã ký vào bản ghi nhớ của tổng thống, cho phép những người mượn nợ qua chính phủ liên bang trước năm 2007 không phải trả nợ hàng tháng quá 10% thu nhập của họ.
Các chương trình hiện hành, được Quốc Hội và ông Obama thành lập, đã cung cấp phúc lợi đó cho những người mượn nợ gần đây, nhưng bản ghi nhớ của ông Obama sẽ giúp cho mọi người mượn nợ vào bất kỳ lúc nào trong quá khứ.
Người mượn nợ tiết kiệm được bao nhiêu theo chương trình mở rộng của ông Obama còn phụ thuộc vào một loạt các yếu tố, bao gồm thu nhập và số tiền còn thiếu nợ.
Ví dụ, một người độc thân, mượn 100,000 Mỹ kim để trả cho các chi phí tại đại học và có thu nhập là 30,000 Mỹ kim một năm, có thể thấy tiền trả nợ hàng tháng giảm tới hơn 1,000 Mỹ kim một tháng, xuống chỉ còn vài trăm Mỹ kim. (H. Nguyễn)